Preanalytisk utsendelse - hvordan gikk det?

  • Preanalytisk utsendelse - hvordan gikk det?

Det var laget tre ulike spørreskjema, og disse ble sendt til hhv. legekontor, sykehjem og hjemmetjeneste. Noklus mottok svar fra 1544 (56%) av deltakerne som fikk tilsendt skjemaet. Generelt har legekontor gode rutiner for prøvebehandling, oppbevaring og transport, mens sykehjem og spesielt hjemmetjenesten kan bli bedre.

Under oppsummerer vi noen av hovedfunnene. Du kan lese rapporten fra din egen arbeidsplass ved å logge inn på «Min side».

Oppbevaring og transport

Mange legekontor oppgir at de ikke har kontroll på temperaturen i kjøleskapet hvor de oppbevarer prøver og reagenser. Dette kan ødelegge prøver.

47 % av de som har svart fra hjemmetjenesten, oppgir at prøver tatt hos pasient «ofte/alltid» blir oppbevart tilfeldig (i vesker, lommer o.l.) og uten kontroll på temperatur. 42 % oppgir at de «aldri/sjelden» transporterer prøver i egnet transportbag. Dette bør en få bedre systemer for.

Prøvebehandling

Det er også svært mange på sykehjem og i hjemmetjenesten som måler glukose i første bloddråpe. Dette er ikke i tråd med retningslinjene for kapillær prøvetaking, som generelt sier at første bloddråpe skal tørkes vekk, med mindre annet er oppgitt av leverandør. 

Urovekkende mange legekontor vender veneprøverør mindre enn 5 ganger (17 %), og hele 36 % av legekontorene svarte at de vender rørene først etter at alle er fylt. En del kommenterte at de vender hvert rør en eller to ganger, og deretter alle samtidig. De fleste prøverør inneholder tilsetninger/reagenser, og det er viktig at disse blir blandet med prøvematerialet umiddelbart for at f.eks. blodcellene ikke skal klumpe seg og gi feile analyseresultater.

Blodprøverør skal stå oppreist og koagulere før sentrifugering. Cirka 40 % av sykehjem og hjemmetjenester som ikke har sentrifuge selv, oppgir at de aldri gjør dette. Det er også ganske mange (cirka 20 % av sykehjem/legekontor) som oppgir at de «ofte/alltid» sentrifugerer serumrør med en gang etter prøvetaking (innen 30 minutter). Disse prøvene må stå og koagulere i minimum 30 minutter og maksimum 2 timer.

Selv om plasmaprøver er anbefalt til glukosebestemmelse bruker de fleste serumrør med gel, fordi samarbeidende laboratorium benytter dette. Ved bruk av serum til glukose må rørene sentrifugeres så fort som mulig etter de har koagulert i 30 minutter. Dette fordi glykolyse medfører reduksjon av glukosekonsentrasjonen på ca 5-7 % per time dersom ikke serumet blir skilt fra blodlegemene.

Registrere avvik

Sykehjem og hjemmetjenesten har bedre systemer for å registrere avvik og sette inn tiltak enn legekontorene, men de oppgir samtidig at de sjeldnere får tilbakemeldinger fra samarbeidende laboratorium om feil som har oppstått. Det er mulig at slike tilbakemeldinger stopper hos rekvirent og i mindre grad kommer tilbake til prøvetaker på større institusjoner. Selv om alle er blitt flinkere til å registrere feil og avvik, er det fortsatt cirka halvparten som oppgir at de ikke har rutiner for slik registrering eller for å sette inn tiltak på feil.

Kan dere forbedre noe på egen arbeidplass? 

Det er veldig mye som er bra, men tingene nevnt her er ting vi bør forbedre. Les din rapport på «Min side», og diskuter med kolleger om dere har forbedringspunkter på egen arbeidsplass.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen