Informasjonsplakat til venterommet - ny enhet for HbA1c

  • Informasjonsplakat til venterommet - ny enhet for HbA1c

Fra 30. september vil vi i Norge gå over til å rapportere HbA1c med enheten mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol), og ikke lenger som prosentandel glykert hemoglobin (%). 

Pasienter som måler sin HbA1c, må få informasjon om denne endringen. For at informasjonen skal nå ut til flest mulig, har Noklus laget en informasjonsplakat som kan henges opp på venterommet. Denne kan du skrive ut fra lenken under. I tillegg har vi laget en pasientinformasjon som inneholder en konverteringstabell, slik at de som får målt sin HbA1c kan sammenligne den nye verdien med den gamle enheten. Denne kan skrives ut fra lenke under og deles ut til pasientene. 

Informasjonsplakat til å henge på venterommet

Pasientinformasjon til utdeling

En egen konverteringskalkulator, samt all informasjon angående overgang til ny måleenhet finner du samlet her.
 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen