Stand på Omsorgskonferansen 2018 - Møre og Romsdal

  • Stand på Omsorgskonferansen 2018 - Møre og Romsdal

Konferansen finner sted på Scandic Parken Hotell i Ålesund, og deltakere kommer fra helsevesenet, kommune- og spesialisthelsetjenesten, ulike organisasjoner, universitet, høyskoler, politikere, næringsliv m.fl.

Noklus vil være representert ved laboratoriekonsulentene Anja Haukeberg og Mona Torvik fra Noklus Møre og Romsdal (bildet). De ønsker alle deltakere på Omsorgskonferansen velkommen til stand, og vil informere om de ulike hjelpemidlene Noklus har til sine drøyt 3000 deltakere. Noklus har verktøy som kan bidra til å oppfylle "Forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren".

Møre og Romsdal står for tur i hjemmetjenesteprosjektet
Noklus er i ferd med å inkludere hjemmetjenesteenheter i hele landet, og hjemmetjenesteenheter i Møre og Romsdal står nå for tur. Anja og Mona står klar til å informere om dette prosjektet, og hva hjemmetjenesteenhetene kan vente seg fra Noklus når de får tilbud om toårig statsfinansiert deltakelse.

Her kan du lese mer om Omsorgskonferansen 2018.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen