Valg av nytt analyseinstrument

  • Valg av nytt analyseinstrument

Artikkelen "Valg av nytt analyseinstrument" i nyeste utgave av "Helsesekretæren (04-2018) er skrevet av laboratoriekonsulent Aud Jorunn Nummedal i Noklus Hordaland. 

Hun gir dere en oversiktlig gjennomgang av alle vurderinger som må gjøres før man bestemmer seg for å kjøpe et nytt analyseinstrument. Hun oppfordrer også leserne til å kontakte laboratoriekonsulentene i Noklus for råd ved valg av analyseinstrument. Noklus har data fra blant annet eksterne analytiske kvalitetskontroller og erfaringer fra andre som bruker instrumentene, noe som gjør at laboratoriekonsulentene har god kunnskap og informasjon om hvilke analyseinstrumenter som kan egne seg for akkurat din arbeidsplass. 

Les artikkelen: "Valg av nytt analyseinstrument", Helsesekretæren 4-2018.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen