Endring av måleenhet for HbA1c omtalt i Sykepleien

  • Endring av måleenhet for HbA1c omtalt i Sykepleien

Sverre Sandberg, leder i Noklus, forteller om den nye måleenheten, og hva som er årsaken til at benevningen nå endres fra % til mmom/mol.

Selv om sykepleierne gjerne ikke er direkte involvert i medisindosering på bakgrunn av måleresultatene, presiserer Sandberg at det er viktig at de kjenner til denne endringen da det blir helt andre tall å forholde seg til. 

Les hele saken på sykepleien.no

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen