Fra i dag skal HbA1c rapporteres med ny enhet, mmol/mol

  • Fra i dag skal HbA1c rapporteres med ny enhet, mmol/mol

Fra i dag, 30. september, skal alle ta i bruk den nye enheten, og altså rapportere sine HbA1c-resultater med mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol).

I januar i år vedtok Nasjonalt fagråd for diabetes at benevningen for HbA1c skal endres fra % til mmol/mol. Noklus fikk oppgaven med å lede arbeidet med implementering av endringen, og har i perioden fram til nå jobbet med å informere alle som er berørt av endringen.

Det er skrevet brev til sykehuslaboratorier, legekontor og andre Noklus-deltakere, samt leverandører av HbA1c analyseinstrumenter og journalsystemer. I tillegg er det utarbeidet en egen pasientinformasjon med konverteringstabell, og alle Noklus-deltakere har fått tilsendt egne plastkort med konverteringstabellen. Laboratoriekonsulentene har informert om endringen på kurs, i informasjonsskriv og ved annen kontakt med deltakere i Noklus. Det er også skrevet om endringen i aktuelle tidsskrifter.

All informasjon om overgangen samt en nyttig konverteringskalkulator finnes på hjemmesiden vår. Her finner du all informasjon om overgangen samlet.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen