Ny SKUP-rapport: DIAQUICK Strep A Blue Dipstick

  • Ny SKUP-rapport: DIAQUICK Strep A Blue Dipstick

På SKUPs hjemmeside www.skup.org kan du finne et kort sammendrag fra utprøvingen.

Her finner du også oversikt over alle SKUP-rapportene.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen