Vurderingsbrev, kolesterol

  • Vurderingsbrev, kolesterol

Vurderingsbrevene for ekstern kvalitetskontroll av kolesterol fra 07.05.2013 ble forrige uke sendt ut til dem som deltok på denne utsendelsen. Ved spørsmål om resultatene, vennligst kontakt din lokale laboratoriekonsulent.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen