Tidsskriftet med sak om HbA1c og overgang til mmol/mol

  • Tidsskriftet med sak om HbA1c og overgang til mmol/mol

Artikkelen er ført i pennen av Lutz Schwettman (spesialist i Noklus, og leder for gruppen årets tema: Diabetes i Noklus), Jens Petter Berg (leder av Avdeling for medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus) og leder i Noklus, Sverre Sandberg.

Du kan lese artikkelen i Tidsskriftet utgave 15 her: "HbA1c skal angis i mmol/mol".

Noklus har laget en konverteringskalkulator som kan være til god hjelp ved overgangen til mmol/mol. Den finner du sammen med diverse informasjonsmateriell Noklus har utarbeidet i forbindelse med overgangen.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen