Prestisjetung pris for artikkel publisert i Clinical Chemistry

  • Prestisjetung pris for artikkel publisert i Clinical Chemistry

Aasne Karine Aarsand, en av forskerne tilknyttet Noklus, er blitt tildelt en prestisjetung pris for artikkelen "The Biological Variation Data Critical Appraisal Checklist: A Standard for Evaluating Studies on Biological Variation". Artikkelen er publisert i Clinical Chemistry, og prisen, EFLM Award for Excellence in Performance Specifications Research, skal deles ut på Euromedlab i Barcelona i mai. 

Artikkelen er et resultat av fire års arbeid i en stor gruppe med personer fra syv ulike land. Aasne Karine Aarsand er hovedforfatter, Thomas Røraas, som arbeider med post doc på Noklus, er andreforfatter, og leder i Noklus, Sverre Sandberg, er sisteforfatter. 

Artikkelen omhandler hvordan en kritisk skal vurdere artikler som inneholder data på biologisk variasjon, og dermed også hvordan slike studier skal utføres. Ved bruk av sjekklisten som denne artikkelen omhandler, kan nye estimat basert på studier av akseptabel kvalitet beregnes ved hjelp av meta-analyse. Disse nye dataene vil gjøres tilgjengelig i en database, "The EFLM Biological Variation Database", som vil bli lansert på Euromedlab i Barcelona i mai 2019. Dette er Europas største laboratoriekongress med 6000 deltakere.

Aasne Karine Aarsand er tilknyttet seksjon for forskning og utvikling ved Noklus. Hun er svært glad for denne prisen. «Det er en stor anerkjennelse å få tildelt denne prisen», sier Aasne. «Denne artikkelen, og sjekklisten vi har utviklet, er resultat av et omfattende arbeid, og gjør oss i stand til å levere evidensbaserte biologisk variasjonsdata, til nytte for laboratorier over hele verden.»

Artikkelen som er publisert i Clinical Chemistry, finner du her: "The Biological Variation Data Critical Appraisal Checklist: A Standard for Evaluating Studies on Biological Variation".

Her finner du hjemmesiden til European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) som deler ut prisen. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen