Stand på Samhandlingskonferansen i Sogn og Fjordane

  • Stand på Samhandlingskonferansen i Sogn og Fjordane

Noklus ønsker å løfte den laboratoriefaglige delen av norsk helsevesen frem i lyset og synliggjøre det viktige arbeidet vi gjør overfor våre deltakere. En konferanse med deltakere fra kommune- og helsesektoren er en utmerket arena for å komme i kontakt med helsemyndigheter og formidle viktig informasjon.

Laboratoriekonsulentene Marit Steinsund, Anne Nilssen Magerøy og Kari-Anne Melvær Strømmen fra Noklus håper på mange besøk og samtaler ved standen. Foruten en gøyal quiz der man får innblikk i hva Noklus er, vil de informere om hvordan Noklus bidrar til at kommunene kan oppfylle krav ved den laboratoriefaglige delen i "Forskrift om ledelse og kvalitetsarbeid". 

Hjemmetjenesteprosjektet er en av hovedsatsningene til Noklus, og prosjektkoordinator Marit Steinsund kan informere om status for prosjektet. "Sogn og Fjordane er et av de tre første fylkene der hjemmetjenesteprosjektet ble gjennomført, og vi ser at mange hjemmetjenester nå har bedret sine rutiner", sier Marit.

I tillegg vil man få demonstrert hva deltakerne finner av informasjon på "Min side", for eksempel laboratorieprosedyrer, ni ulike e-læringskurs, webregistrering av kontrollutsendelser, vurderingsbrev og ulike veiledere.

Her finner du mer informasjon og program til konferansen
 "Sogn og Fjordane: Samhandlingskonferansen 2019"

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen