Diabetesregisteret nevnt i Bent Høies tale på Diabetesforum

  • Diabetesregisteret nevnt i Bent Høies tale på Diabetesforum

Nasjonalt Diabetesforum går av stablen 2.-4. april 2019, og arrangeres av Diabetesforbundet i samarbeid med Helsedirektoratet. Konferansen er for helsepersonell som er opptatt av diabetesforskning eller jobber med personer som lever med diabetes.

Helse- og omsorgsministeren understreket viktigheten av å samle inn kunnskap om diabetes. "I dag har vi ikke gode nok data på dette, fordi innrapporteringen ikke har vært bra nok. Det gjør vi noe med nå", sa Høie. Ifølge Høie har fastlegene fått økt satsene for å fylle ut diabetesskjema og sende inn opplysninger til Diabetesregisteret for voksne. I tillegg har registeret fått ekstra midler i år.

Sitatene over er hentet fra Diabetesforbundets nettsider, og du kan les mer her "Helseministeren til diabetesforum"

Her kan du lese mer om Diabetesforum

Her kan du lese mer om Norsk diabetesregister for voksne

Diabetesforbundets side finner du her www.diabetes.no

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen