HbA1c - glykert hemoglobin

  • HbA1c - glykert hemoglobin

I nyeste utgave av Helsesekretæren (nr 2-2019), i spalten "Fra laben", kan du lese mer om analysen HbA1c. Artikkelen er skrevet av Bente Nygaard, som er laboratoriekonsulent i Noklus.

I artikkelen får du vite hva HbA1c er, og du får også vite sammenhengen mellom tolkning av HbA1c-verdien og erytrocyttenes levetid. Tilstander som påvirker erytrocyttenes levetid kan nemlig gi falsk for høy eller lav HbA1c-verdi.  

I tillegg kan du lese mer om hvilke krav Helsedirektoratet setter til analysekvaliteten og dokumentasjon av denne, dersom diagnosen diabetes skal stilles på eget instrument.

Dette er en fin og oversiktlig artikkel om en analyse som er i bruk på mange legekontor.

Les hele artikkelen her: HbA1c - Glykert hemoglobin, (Helsesekretæren nr. 2-2019)

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen