Nye laboratorieprosedyrer kan gi deg svaret

  • Nye laboratorieprosedyrer kan gi deg svaret

I de to nye kapitlene i laboratorieprosedyrene finner du også svar på om det har noen betydning om hemoglobinverdien måles i blod fra fingerstikk eller veneprøve, om urinstrimmeltesten kan bli falsk positiv, og mye annet du kanskje ikke visste at du lurte på. 

Vi introduserer kapitlet "Klinisk bruk av pasientnære analyser"
Kapitlet tar for seg de vanligste pasientnære analysene som utføres i primærhelsetjenesten; CRP, Hemoglobin, Glukose, PT-INR, Urinstrimmel og Blod i avføring (FOB). Prosedyrene inneholder litt bakgrunnsinformasjon om analysene, indikasjon på når analysene bør utføres og hva som bør inngå i lokale rutiner. I tillegg beskrives usikkerhet og tolkning av prøveresultater. Dette kapittelet erstatter det tidligere kapittelet «Vanlige analyser i sykehjem».

Vi introduserer også kapitlet "Generelt om laboratoriearbeid"
Dette kapitlet inneholder prosedyre for vurdering av avvikende prøveresultat. For å vurdere et prøveresultat, kreves det som oftest en medisinsk vurdering ved lege som tar i betraktning pasientens sykehistorie og kliniske status. Prosedyren beskriver når det er viktig å formidle prøveresultat til lege straks, eller om det kan vente til neste ordinære arbeidsdag.

Her finner du også prosedyre for laboratoriearbeid i sykehjem og hjemmetjeneste, forslag til opplæringsplan i laboratoriearbeid og funksjonsbeskrivelse for laboratorieansvarlig.

De to nye kapitlene erstatter kapittelet "Laboratoriearbeid i sykehjem". Prosedyrene er nå tilpasset alle våre deltakere.

Deltakerne i Noklus har tilgang til prosedyrene ved å logge inn på "Min side".

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen