Samarbeid mellom Pasientsikkerhetsprogrammet og Noklus

  • Samarbeid mellom Pasientsikkerhetsprogrammet og Noklus

Noklus ønsker å være høringsinstans for Pasientsikkerhetsprogrammet i saker som omtaler bruk av laboratorieprøver. Pasientsikkerhetsprogrammet er positive til å få innspill fra Noklus i aktuelle saker, og vi skal ha møte for å drøfte videre samarbeid.

I helsetjenesten er unødvendig bruk av blodprøver vanlig. "Kloke valg"- kampanjen i regi av Legeforeningen gir konkrete anbefalinger for bruk av blodprøver, og vektlegger at blodprøver kun skal tas når man har en god grunn for det. Kampanjen anbefaler at man skal vurdere spesifikk indikasjon for hver enkelt prøve og unngå å foreta "pakke-bestilling" av blodprøver. Overforbruk av laboratorieanalyser kan ha uønsket effekt for pasienten, og fører til unødvendig bruk av ressurser. Noklus ønsker i sitt samarbeid med Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 å gi faglige råd som kan hindre overforbruk av laboratorieprøver i helsetjenesten. 

Noklus utarbeider kvalitetssikrete anbefalinger for hvilke analyser som bør rekvireres ved hvilke tilstander/situasjoner, og kan ev. bidra i å utarbeide forslag. Anbefalingene fra Noklus konsentrerer seg om hvilke analyser en ikke bør glemme.

Her kan du lese artikkelen Anbefalte analyser ved ni kliniske problemstillinger.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen