Noklus har stand på RASK-seminarene i Bodø og Svolvær

  •  Noklus har stand på RASK-seminarene i Bodø og Svolvær

Laboratoriekonsulentene Barbro Henriksen og Grethe Brobakk står på stand for Noklus i Bodø, og i Svolvær står laboratoriekonsulentene Marianne Kletteng og Anne Rokke klare til å ta imot besøk. De vil informere om hvilke tjenester Noklus har som kan bidra til riktigere antibiotikabruk, og vil blant annet fortelle om e-læringskursene og laboratorieprosedyrene vi har tilgjengelig for våre deltakere.  I tillegg har de utarbeidet en spennende quiz som besøkende kan få prøve seg på.

Konferansen arrangeres som et samarbeid mellom ASP, Kompetansesenteret for smittevern i Helse Nord og Fylkesmannen. 
Du kan lese mer om konferansen her "RASK - riktigere antibiotikabruk i sykehjem".

RASK (Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene) er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). Hensikten er å oppnå riktigere antibiotikabruk i sykehjem og øyeblikkelig hjelp døgnenheter. Intervensjonen er forankret i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens, der målet er å oppnå 30 % redusert antibiotikabruk i hele primærhelsetjenesten i perioden 2012-2020. 

Du kan lese mer om RASK på hjemmesiden til Antibiotikasenteret for Primærmedisin.


 

 

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen