Aasne Karine Aarsand mottok EFLM-pris under Euromedlab

  • Aasne Karine Aarsand mottok EFLM-pris under Euromedlab
Aasne Karine Aarsand er en av forskerne tilknyttet Noklus, og artikkelen er et resultat av fire års arbeid i en stor gruppe med personer fra syv ulike land. Aasne er hovedforfatter, Thomas Røraas, som arbeider med post doc på Noklus, er andreforfatter, og leder i Noklus, Sverre Sandberg er sisteforfatter.
 

Artikkelen omhandler hvordan en kritisk skal vurdere artikler som inneholder data på biologisk variasjon, og dermed også hvordan slike studier skal utføres. Ved bruk av sjekklisten som denne artikkelen omhandler, kan nye estimat basert på studier av akseptabel kvalitet beregnes ved hjelp av meta-analyse. Disse nye dataene vil gjøres tilgjengelig i en database, "The EFLM Biological Variation Database", som lanseres på Eurolab-kongressen.

Aasne Karine Aarsand er svært glad for prisen. «Det er en stor anerkjennelse å få tildelt denne prisen», uttalte Aasne tidligere i vår da hun fikk vite om tildelingen. «Denne artikkelen, og sjekklisten vi har utviklet, er resultat av et omfattende arbeid, og gjør oss i stand til å levere evidensbaserte biologisk variasjonsdata, til nytte for laboratorier over hele verden.»

Artikkelen som er publisert i Clinical Chemistry, finner du her: "The Biological Variation Data Critical Appraisal Checklist: A Standard for Evaluating Studies on Biological Variation".

Her finner du hjemmesiden til European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (EFLM) som deler ut prisen. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen