Noklus deltar med foredrag og postere på Bioingeniørkongressen

 • Noklus deltar med foredrag og postere på Bioingeniørkongressen

Bioingeniørkongressen har program rettet mot bioingeniører innen de fleste fagretninger, og er derfor delt opp i flere sesjoner. 

Sesjon for bioingeniører i primærhelsetjenesten
Torsdag 23. mai arrangeres det en egen sesjon for bioingeniører som jobber i primærhelsetjenesten, og Noklus stiller her med to foredragsholdere. Laboratoriekonsulent Line Nilsen Nygård snakker i sitt innlegg om registrering og håndtering av avvik i primærhelsetjenesten. Laboratoriekonsulent Anni Kummeneje skal snakke om celletellere i primærhelsetjenesten, tolkning av plot og hva de ulike feilmeldingene betyr. 

Flere foredrag fra Noklus
Onsdag fortalte laboratoriekonsulent Lise Walberg om hvordan målrettede intervensjoner har ført til færre urinprøver til dyrkning fra sykehjem. Noklus har de siste årene hatt fokus på korrekt bruk av urinprøver, som et ledd i å bidra til til redusert bruk av antibiotika.

På fredagens sesjon "Forskning - formidling og folkeopplysning"  skal avdelingsingeniør Gro Gidske fortelle deltakerne hvordan hemolyserte blodprøver rapporteres i nordiske sykehuslaboratorier. 

Postere fra Noklus
Noklus stiller med flere postere på kongressen: 

 • Hvilken nytte har hjemmetjenesten i Østfold hatt av Noklus sitt "Hjemmetjenesteprosjekt"?
  v/ laboratoriekonsulentene Bodil H. Karlsøen og Heidi Sanderød
 • Evaluering av PNA-metoder til PT-INR, et spesialprogram fra Noklus
  v/ avdelingsingeniør Eva Rønneseth og forsker Anne Stavelin
 • "Deep in the urine", Results from a study of durability and the effect of wrong storage of urine samples for cultivation
  v/ laboratoriekonsulentene Karina H. Bjerkestrand og Line N. Nygård
 • Kartlegging av deltakelse i EQA-programmer innen mikrobiologi
  v/ Hanne Puntervoll, Mette Tollånes og Gunn B.B. Kristensen, Seksjon for sykehus- og private laboratorier


Bioingeniørene Lise Walberg, Gro Gidske, Heidi Sanderød og Bodil H. Karlsøen 
bidrar med foredrag og postere på året Bioingeniørkongress. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen