Vurderingsbrev, D-dimer

  • Vurderingsbrev, D-dimer

Vurderingsbrevene for ekstern kvalitetskontroll av D-dimer, fra 21.05.13, er nå sendt ut til dem som deltok på utsendelsen. Ved spørsmål til resultatene, vennligst kontakt din lokale laboratoriekonsulent.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen