Vant pris for beste poster på bioingeniørkongressen

  • Vant pris for beste poster på bioingeniørkongressen

Avdelingsingeniør Eva Rønneseth og forsker Anne Stavelin, begge bioingeniører, vant med sin  poster "Evaluering av PNA-metoder til PT-INR, et spesialprogram fra Noklus."

Evaluering av PNA-metoder til PT-INR
Spesialprogrammet som er omtalt, er et kontrollprogram der ferske pasientprøver brukes til å kontrollere PT-INR-metoder som blir benyttet i primærhelsetjenesten. Hensikten med programmet er å få en årlig kontroll på hvordan metodene samsvarer med norske sykehus, og dermed kunne overvåke kvaliteten. Posteren kan du se her. 

Positivt med anerkjennelse
Eva Rønneseth mottok prisen under Bioingeniørkongressen i Tromsø. "Veldig kjekt at posteren er lagt merke til. Det er lagt mye arbeid ned i dette spesialprogrammet, og det er flott å få presentere det via posteren. Prisen er en fin anerkjennelse av det arbeidet som er gjort", sier Eva Rønneseth.

Vant også pris i 2017
For to år siden vant Noklus også en poster-pris. Det var under Bioingeniørfaglig institutt sitt kurs om preanalyse i Bergen, mai 2017. Posteren het "Bidrag til forbedring av rutiner rundt urinprøver til urinstrimmel og dyrkning". Den var laget av laboratoriekonsulent Karina H. Bjerkestrand i Noklus Trøndelag og avdelingsingeniør Eva Rønneseth.  

Vi gratulerer Eva og Anne med prisen! 


Eva Rønneseth mottok prisen på Bioingeniørkongressens siste dag. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen