Hvordan vedlikeholde og dokumentere faglig kompetanse?

  • Hvordan vedlikeholde og dokumentere faglig kompetanse?

Alle deltakerne i Noklus har tilgang til å logge inn på "Min side" og bruke verktøyene der, men ikke alle benytter seg av denne muligheten. Derfor presenterer vi noen av dem her. 

Om du vil lese litt mer om verktøyene, anbefaler vi denne artikkelen fra spalten "Fra laben", Helsesekretæren nr. 6-2018: Opplæring i laboratoriearbeid

E-læringskurs
En måte å vedlikeholde den laboratoriefaglige kompetansen er å gjennomføre Noklus sine e-læringskurs. Vi har ni ulike e-læringskurs med aktuelle tema i laboratoriearbeid: blodprøvetaking, urinprøvetaking, urinundersøkelser, kvalitetsarbeid og laboratorieansvar. 

E-læringskurs egner seg både ved opplæring av nyansatte og for å vedlikeholde kompetanse. 

Laboratorieprosedyrer
Noklus tilbyr også laboratorieprosedyrer for blant annet ulike prøvetakinger og for utførelse av analyse på de vanligste pasientnære analyseinstrumentene. Å lese aktuelle prosedyrer og holde seg oppdatert på endringer i prosedyrene, bidrar til å vedlikeholde egen kompetanse på laboratoriearbeidet. 

Opplæringsplan
For å dokumentere egen kompetanse, og for å systematisere opplæringen og dokumentere kompetansen på legekontoret eller sykehjemmet, er en opplæringsplan et godt hjelpemiddel. Noklus har laget en egen opplæringsplan i laboratoriearbeid, og denne kan enkelt tilpasses deltakers eget analyserepertoar. Opplæringsplanen ligger på "Min side".

Kurs og internundervisning
Utenom det som finnes på "Min side" er laboratoriekonsulentene ute hos deltakerne for å holde internundervisninger og veilede dem på arbeidsplassen. Vi i Noklus er også tilgjengelig for å svare på spørsmål og hjelpe deltakerne våre med problemstillinger som angår laboratoriearbeidet. 

Vi tilstreber å tilpasse våre kurs og internundervisninger etter deltakernes behov og analyserepertoar, og laboratoriekonsulentene er alltid åpen for innspill til tema på senere kurs. 

Klikk her for å finne lokal laboratoriekonsulent

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen