Endring i dato for utsendelse av kontroll til Troponin T og FOB

  • Endring i dato for utsendelse av kontroll til Troponin T og FOB

Endring i utsendelsesplanen: 
23. september: utsendelse av kontroll til Troponin T
21. oktober: utsendelse av kontroll til FOB-tester

Se utsendelseplan

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen