Prøvesvar fra hemolyserte blodprøver rapporteres svært forskjellig

  • Prøvesvar fra hemolyserte blodprøver rapporteres svært forskjellig

Målet med studien som danner grunnlaget for artikkelen, var: (1) å få oppdatert informasjon om hvordan hemolyse påvirker analyseresultater på de forskjellige instrumentplattformene som brukes i nordiske medisinske laboratorier, og (2) å undersøke hvordan analyseresultater fra hemolyserte blodprøver rapporteres i nordiske laboratorier.

Fire identiske prøver med forskjellige grader av hemolyse - sendt til 145 laboratorier i Norden
Prøvene ble fremstilt og distribuert til 145 laboratorier i Norden, og laboratoriene ble bedt om å måle konsentrasjonen av fritt hemoglobin (Hb), sammen med 15 medisinsk biokjemiske analyser. I tillegg fylte laboratoriene ut et spørreskjema om hvordan hemolyserte prøver blir håndtert og rapportert.

Stor variasjon mellom laboratoriene angående rapportering
De fleste analytter ble tilnærmet likt påvirket av hemolyse, uavhengig av hvilket instrument som ble brukt. Det var imidlertid stor variasjon mellom laboratoriene angående hvordan de rapporterer testresultater fra hemolyserte prøver, selv når de brukte samme type instrument.

Et nordisk samarbeidsprosjekt
Studien var et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske Ekstern kvalitetssikrings-organisasjonene (EQAnord). Forfatterne av artikkelen er: Gro Gidske (Noklus), Kristin M Aakre (Hormonlaboratoriet Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen), Pål Rustad (Noklus og Fürst Medisinsk laboratorium), Sverre Sandberg (Noklus, Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS) Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen), Anna Norling (Equalis), Jonna Pelanti (Labquality), Gitte Henriksen (DEKS), Inngunnth Thorsteinsdottir (Nasjonalt Universitetssykehus Reykjavik) og Gunn BB Kristensen (Noklus).

Artikkelen publisert i Clinical Chemistry Laboratory Medicine (CCLM), er underlagt abonnement, men du kan lese abstraktet her:

Handling of hemolyzed serum samples in clinical chemistry laboratories: the Nordic hemolysis project

Artikkelen ble omtalt i tidsskriftets editorial,  og denne ligger åpent tilgjengelig:  
Identification and management of spurious hemolysis: controversies, concerns and criticisms

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen