Avvikshåndtering - for pasientens skyld

  • Avvikshåndtering - for pasientens skyld

"En god meldekultur innebærer holdninger, vaner, ferdigheter og ikke minst kunnskap om hva som skal meldes", skriver laboratoriekonsulent Malin Nystad i spalten "Fra laben".  

I historiens siste utgave av "Helsesekretæren" kan du lese mer om hva et avvik er, og hvorfor det er viktig å både melde og følge opp avvikene. Å skape en kultur der det er takhøyde nok til å spørre om hjelp, gi hverandre tilbakemeldinger og oppfordre til å melde avvik, er en viktig del av kvalitetsforbedringen. 

Deltakere i Noklus har tilgang til ulike verktøy på "Min side", f.eks. prosedyrer, e-læringskurs og sjekklister. Disse verktøyene er en hjelp til å drive laboratoriepraksis i henhold til lover og forskrifter, og ved å bruke dem aktivt kan det bidra til å forhindre at avvik skjer. 

"Fra laben" er denne gang skrevet av Malin Nystad, som er laboratoriekonsulent i Noklus, Universitetssykehuset Nord-Norge. Du kan lese artikkelen her: Helsesekretæren 6-2019, "Avvikshåndtering"

Som nevnt er dette siste utgave av fagbladet Helsesekretæren, og dermed også siste "Fra laben". Men fortvil ikke! Noklus vil fortsette å skrive korte artikler med tema innenfor laboratoriearbeid, og disse vil publiseres her på hjemmesiden. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen