Månedens tema, januar: "Årskontroll diabetes"

  • Månedens tema, januar: "Årskontroll diabetes"

Med plakatene "Månedens tema" ønsker Noklus å sette fokus på ett viktig laboratorierelatert tema hver måned.

Denne "Månedens tema" fokuserer på diabetes årskontroll. Fastlegene bør gjennomføre en utvidet årlig kontroll for å kartlegge risiko for og eventuelle tegn til makro- og mikrovaskulære komplikasjoner på sine pasienter med diabetes. På årskontrollen skal blodtrykk og føtter sjekkes, samt at det skal tas blod- og urinprøver. Annethvert år skal øynene sjekkes. 

Noklus diabetesskjema er et nyttig verktøy som legen kan benytte ved oppfølging av sine pasienter med diabetes. Les mer om Noklus diabetesskjema.  

Månedens plakat egner seg til å henge på venterommet. 

Gjør "Månedens tema" til "månedens snakkis"!

Månedens tema for januar er: "Årskontroll diabetes"

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen