"Sykehjemsprosjektet" - en vellykket satsning!

  • "Sykehjemsprosjektet" - en vellykket satsning!

Som et ledd i Omsorgsplan 2015, har sykehjem i perioden 2007 – 2012 fått tilbud om to års gratis deltakelse i Noklus. Dette for å styrke legetjenesten på sykehjem ved å bedre kvaliteten på laboratoriearbeidet. Noklus har avlevert en sluttrapport til prosjektet som nå er over i en driftsfase. Sluttrapporten beskriver hvordan Noklus gikk frem for å kvalitetssikre sykehjemmene, hva som ble oppnådd og hvilke utfordringer Noklus ser fremover når det gjelder kvalitetsforbedring av laboratorievirksomheten i pleie- og omsorgssektoren.

"Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus" kan du lese om hvordan prosjektet ble gjennomført, om resultatene og utfordringene fremover.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen