Fagmøte - medisinsk biokjemi 10.-12. mars 2020

  • Fagmøte - medisinsk biokjemi 10.-12. mars 2020

Andre aktuelle tema på Fagmøtet er f. eks. diagnostikk av svangerskapsdiabetes, og harmonisering og utfordringer ved allergianalyser. Møtet er en viktig arena for nettverksbygging, faglig påfyll og gode diskusjoner.

Påmelding til Fagmøte er nå åpen, se lenke til foreløpig program og påmelding. Frist for påmelding er 26. januar, og husk at det er begrenset plass på Workshop.

Invitasjon til fagmøte 2020

Under finner du foreløpig program for Fagmøte for sykehus-og private laboratorier.

Foreløpig program til fagmøte 2020

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen