Forskriftsendring skal hindre stikkskader ved blodprøvetaking

  • Forskriftsendring skal hindre stikkskader ved blodprøvetaking

I 2010 kom EUs stikkskadedirektiv  (2010/32/EU) og innen mai 2013 måtte det tas inn i lovgivningen. I høringsrunden kjempet blant annet Noklus for at det måtte bli påbudt med bruk av sikkerhetsutstyr ved veneprøvetaking. I Norge har nå Arbeidsdepartementet gjort endringer i Forskrift om utførelse av arbeid gjeldende fra 18.06.13. Noklus er tilfreds med endringene slik de nå foreligger.

 

For oss som tar blodprøver er det verd å merke seg følgende:

1. Arbeidsgiver skal gjøre en risikovurdering av ethvert arbeid som medfører fare for skade eller infeksjon 
     fra biologiske faktorer som følge av håndtering av spisse eller skarpe gjenstander
     - altså ved blodprøvetaking, venøst eller kapillært.

2. Arbeidstakere som settes til slikt arbeid, skal på forhånd få nødvendig opplæring,
      øving og instruksjon i arbeidet
     – altså opplæring i bruk av sikkerhetskanyle osv.

3. Ved håndtering av spisse eller skarpe gjenstander skal det benyttes utstyr med 
     sikkerhetsmessige beskyttelsesmekanismer der slikt utstyr er tilgjengelig og egnet for formålet.
     Veneprøvetaking: Kanylen skal ha en beskyttelsesmekanisme som klikkes over nåla umiddelbart etter bruk.
     Kapillærprøvetaking: Engangsutstyr benyttes. Nåla må etter bruk automatisk trekke seg inn slik at det er 
     umulig å stikke seg på brukt lansett.

4. Hette skal ikke settes tilbake på kanyle etter bruk.

5. Arbeidsgiver skal sørge for at sikre avfallsbeholdere for spisse og skarpe gjenstander plasseres 
     så nært som mulig stedet hvor slikt utstyr håndteres.

Forskriften om hva som er endret finner du her.

Forskrift for utførelse av arbeid gjelder all virksomhet i Norge, og det er arbeidsgivers ansvar
at forskriften blir fulgt opp.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen