Vellykket kurs for sykehjemmene i Østfold

  • Vellykket kurs for sykehjemmene i Østfold

NOKLUS Østfold arrangerte 10. november et kurs for sykehjemmene i Østfold. Responsen på kurset var så god at det kan bli aktuelt med et nytt kurs. Kurset ble omtalt både i lokalpresse og på Sykehuset Østfold sin hjemmeside.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen