Noklus sin landskonferanse i Tromsø

  • Noklus sin landskonferanse i Tromsø

Noklus har denne uken avholdt sin årlige landskonferanse, denne gang i Tromsø. Tema som ble diskutert i år var HbA1c, egenmåling av PT-INR, kasuistikker til sykehjemslegene, samt analyserepertoar som kan være aktuelt for akuttenheter ved sykehjem. Tradisjonen tro ble Noklus hederspris delt ut, og i år var det laboratoriekonsulent Kari Van den Berg (bilde) i Noklus Hedmark som mottok prisen. 

Bilde: Kari van den Berg, laboratoriekonsulent i Noklus Hedmark, mottar hedersprisen for sin innsats i Noklus. Prisen deles ut av Sverre Sandberg, leder i Noklus.
Foto: Steinar Holmeset, Noklus

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen