Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus"

  • Profilmagasinet "Aktuelt fra Noklus"

Årets profilmagasin fra Noklus er nå sendt ut til alle deltakere i Noklus og til andre samarbeidspartnere. Magasinet omhandler aktuelle saker, som blant annet HbA1c som diagnostisk kriterium og vårt nye tilbud om kasuistikker til sykehjemslegene. Profilmagasinet omtaler også Noklus sine nye webtjenester. Magasinet kan du lese her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen