Seks millioner til sykehjemsprosjektet

  • Seks millioner til sykehjemsprosjektet

NOKLUS har fått bevilget 6 millioner kroner fra statsbudsjettet i 2012. Disse midlene skal brukes til sluttfinansiering av sykehjemsprosjektet samt faglig videreutvikling av våre tjenester til sykehjemmene.

Vi vil i 2012 fortsette med grunnopplæring i laboratoriearbeid til sykehjemsansatte. Prosedyrepermene ønsker vi å tilpasse sykehjemmene i enda større grad. Vi vil spesielt fokusere på å utvikle prosedyrer for hva man skal gjøre ved et avvikende og/eller uventede prøvesvar, og for når lege skal kontaktes. Samtidig vil vi fokusere på videreopplæring i hvordan analyser kvalitetssikres, og hvordan laboratorieutstyr vedlikeholdes. For å effektivisere grunnopplæringen og styrke videreopplæringen, arbeider NOKLUS med et e-læringskurs i prøvetaking, prøvebehandling og analysering. E-læringskurset er tilpasset sykehjem og vil bli tilbudt de sykehjemmene som deltar i NOKLUS.

Vi har også planer om å utarbeide egne program tilrettelagt for sykehjemsleger. Dette kan være kasuistikker som sendes sykehjemsleger, der problemstillingene er knyttet opp til sykehjemsmedisin. NOKLUS utarbeider svarrapport med faglige tilbakemeldinger, der sykehjemsleger kan se sine egne svar sammenlignet med kollegaenes svar.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen