Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, hematologi

  • Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, hematologi
Mandag 28. oktober sender Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for hematologi. Utsendelsen omfatter følgende komponenter: leukocytter, erytrocytter, Hb, EVF (hematokritt), MCV og trombocytter. Ved spørsmål til utsendelsen, vennligst kontakt Noklus på tlf 55 97 95 00. Svarfrist er 31. oktober.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen