Prøvebehandling og forsendelse av blodprøver

  • Prøvebehandling og forsendelse av blodprøver

Prosessen fra en prøve rekvireres til resultatet rapporteres, inneholder mange ledd. Alle ledd må utføres korrekt for å sikre riktige prøvesvar. Prøvebehandling og forsendelse av blodprøver inngår i denne prosessen, Prøvene skal være klare for sending eller henting innen en viss tidsfrist, og da skal blodprøven være ferdig sentrifugert og den må være pakket for å tåle reisen til laboratoriet. I tidsskriftet "Helsesekretæren" nr 5/2013 har Noklus sin laboratoriekonsulent i Nord-Trøndelag sett på noen av momentene rundt prøvebehandling og forsendelse av blodprøver. Les artikkelen her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen