Utprøving av glukoseapparatet mylife Unio

  • Utprøving av glukoseapparatet mylife Unio

Skandinavisk utprøving av laboratorieutstyr for Primærhelsetjenesten (SKUP) er klar med ny rapport, utprøving av glukoseapparatet mylife Unio.  På SKUPs hjemmeside www.skup.nu finner du oversikt over alle SKUP-rapporter.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen