NOKLUS i budsjettbehandlingen på Stortinget

  • NOKLUS i budsjettbehandlingen på Stortinget

NOKLUS sitt ønske om sentral finansiering av alle sykehjem ble fremmet som forslag av de borgelige partiene i Stortingets budsjettbehandling 6. desember. Forslaget lød: «Stortinget ber regjeringen gjøre NOKLUS til en fast post på statsbudsjettet og sikre en årlig bevilgning som er tilstrekkelig til å finansiere deltakelse av alle landets sykehjem.» Forslaget ble sammen med 12 andre helsepolitiske saker nedstemt med 54 mot 48 stemmer.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen