Vi gratulerer Anne Vegard Stavelin med PhD-graden

  • Vi gratulerer Anne Vegard Stavelin med PhD-graden

Anne Vegard Stavelin disputerte fredag 29. november 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Analytical quality control of INR measurements in primary care". Anne er avdelingsingeniør og forsker ved Noklus, ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Gjennom sin avhandling har hun undersøkt og forbedret kontrollsystemene som benyttes for å kvalitetssikre INR-apparater brukt på legekontor. Et godt kontrollsystem gjør at målefeil kan oppdages, noe som er en forutsetning for riktige prøvesvar, og dermed korrekt dosering av marevan.

Emne for disputasen var "Quick vs. Owren - same, same but different? Is the INR always comparable?".

For mer detaljer, se presseomtale fra Universitetet i Bergen.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen