Hva ville du gjort om dette var din sykehjemspasient?

  • Hva ville du gjort om dette var din sykehjemspasient?

Noklus har tidligere utarbeidet sykehistorier som belyser viktige og hyppige laboratorierelaterte problemstillinger i allmennpraksis. Det gis nå et tilsvarende tilbud til sykehjemsleger, og det er nå utarbeidet kasuistikk om bruk av CRP i sykehjem.

 

Sykehistorien med tilhørende problemstillinger besvares på internett. Dette kan du som er sykehjemslege gjøre nå ved å klikke her.

 

 

(Skulle du oppleve feil ved lenken eller ha faglige kommentarer - ta kontakt med sykehjemslege svein.ivar.fylkesnes@noklus.no)

 

 

Det tar 5-10 minutter å svare på sykehistorien, og du får tilbakemelding med faglige kommentarer som du vil ha nytte av i din kliniske hverdag.

 

Svarfrist er 10. desember.

 

 

De aller fleste sykehjemsleger vil få tilbud om å delta og tilgang til denne lenken også via epost sendt fra kommuneoverlegen eller andre. Men du skal selvsagt bare svare én gang, og kanskje er det like greit å gjøre det nå?

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen