Vurderingsbrev, Hematologi til primærhelsetjenesten

  • Vurderingsbrev, Hematologi til primærhelsetjenesten

Vurderingsbrevene for utsendelsen Hematologi til primærhelsetjenesten, sendt ut 28.10.13, er nå sendt ut til deltakerne som deltok på dette kontrollprogrammet. Spørsmål til vurderingen kan rettes til din lokale laboratoriekonsulent. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen