Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten

  • Kvalitetssikring av laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten

Noklus starter i 2014 et prosjekt der vi ønsker å finne kriterier for når hjemmetjenesten bør ha laboratorievirksomhet og eventuelt hvilket omfang den bør ha. Der hjemmetjenesten skal ha laboratorievirksomhet må det legges til rette for at de som skal utføre laboratoriearbeidet har den nødvendige kompetansen. Sogn og Fjordane, Nordland og Østfold er valgt ut som "prøvefylker" for prosjektet.

Les mer om prosjektet

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen