Vurderingsbrev, kolesterol

  • Vurderingsbrev, kolesterol

Vurderingsbrevene for ekstern kvalitetskontroll for kolesterol (utsendelsesdato 03.12), er nå sendt til de deltakerne som er påmeldt denne utsendelsen. Har du spørsmål til vurderingen, vennligst kontakt laboratoriekonsulenten i ditt fylke.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen