Vurderingsbrev, koagulasjon for sykehuslaboratorier

  • Vurderingsbrev, koagulasjon for sykehuslaboratorier

Resultatrapportene for ekstern kvalitetskontroll for koagulasjon er nå tilgjengelige på web (gjelder sykehuslaboratorier, utsendelsesdato 09.12). Har du spørsmål til rapportene, vennligst kontakt noklus@noklus.no.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen