Helse Nord viderefører egenkontroll av Marevanbehandling

  • Helse Nord viderefører egenkontroll av Marevanbehandling

Helse Nord RHF har bevilget 2,3 mill kroner for 2012 til videreføring av prosjektet der NOKLUS lærer opp pasienter i egenkontroll av Marevanbehandling. Les oppslag i Dagens Medisin 21/2011 

Det er i tillegg sendt ut tilbud til de resterende helseforetakene der NOKLUS tilbyr seg å lære opp pasienter i egenkontroll eller egenmåling av PT-INR. Flere har gitt tilbakemelding og er interessert.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen