Hvilken laboratorievirksomhet bør hjemmetjenesten ha?

  • Hvilken laboratorievirksomhet bør hjemmetjenesten ha?

Som et ledd i Omsorgsplan 2015, vil det i regi av Noklus igangsettes et pilotprosjekt der man ønsker å komme fram til kriterier for når hjemmetjenesten bør ha laboratorievirksomhet og hvilket omfang den bør ha. Prosjektleder Siri Fauli skriver om dette i Tidsskrift for den Norske legeforening, nr. 4 2014.
 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen