Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, hematologi.

  • Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, hematologi.

Mandag 3. mars sendte Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for hematologiske analyser til deltakerne som er påmeldt dette kontrollprogrammet. Utsendelsen omfatter følgende komponenter: hemoglobin, leukocytter, trombocytter, erytrocytter, MCV og EVF.  Ved spørsmål til utsendelsen, vennligst kontakt Noklus, tlf 55 97 95 00. Svarfrist er torsdag 6. mars.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen