Kontrollutsendelser fra NOKLUS

  • Kontrollutsendelser fra NOKLUS
I dag går følgende kontrollutsendelser fra NOKLUS i Bergen; Klinisk kjemi går til påmeldte legekontor, og koagulasjonskontroller sendes til sykehuslaboratorier og andre større laboratorier. Se utsendelsesplan våren 2012 for øvrige planer.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen