Hva ville du gjort om dette var din sykehjemspasient?

  • Hva ville du gjort om dette var din sykehjemspasient?

Noklus har tidligere utarbeidet sykehistorier som belyser viktige og hyppige laboratorierelaterte problemstillinger i allmennpraksis. Det gis nå et tilsvarende tilbud til sykehjemsleger, og det er nå utarbeidet sykehistorier med dosering av Warfarin og INR-resultater i sykehjem.

Sykehistorien med tilhørende problemstillinger besvares på internett. Dette kan du som er sykehjemslege gjøre nå ved å klikke her.

Skulle du oppleve feil ved lenken eller har faglige kommentarer, ta kontakt med sykehjemslege svein.ivar.fylkesnes@noklus.no

Det tar 5-10 minutter å svare på sykehistoriene, og du får tilbakemelding med faglige kommentarer som du vil ha nytte av i din kliniske hverdag.

Svarfrist er 12.mai.

De aller fleste sykehjemsleger vil få tilbud om å delta og tilgang til denne lenken også via epost sendt fra kommuneoverlegen eller andre. Men du skal selvsagt bare svare én gang, og kanskje er det like greit å gjøre det nå?

Les mer om kasuistikker her.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen