Film fra Norsk diabetesregister for voksne

  • Film fra Norsk diabetesregister for voksne

Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister som har til hensikt å forbedre kvaliteten på behandlingen av personer med diabetes. Registeret tilbyr et elektronisk skjema (Noklus diabetesskjema) som samhandler med journalsystemene i allmennpraksis. Skjemaet er et klinisk verktøy for allmennlegen, samtidig som det er et innsamlingsverktøy for registeret.

Norsk diabetesregister for voksne har nylig lansert en film som presenterer bruken av Noklus diabetesskjema.  
 

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen