Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll til sykehuslaboratorier

  • Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll til sykehuslaboratorier

Noklus har sendt ut eksterne kvalitetskontroller for celletellere til større laboratorier / sykehuslaboratorier, og disse skal ankomme onsdag 4. juni. 

Resultatene registreres på websiden http://nkk.noklus.no innen fredag 6. juni.

Spørsmål til utsendelsen? Vennligst kontakt Noklus på tlf 55 97 95 00.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen