Tilbakemelding kasuistikk om bruk av INR i sykehjem

  • Tilbakemelding kasuistikk om bruk av INR i sykehjem

Tilbakemelding på kasuistikk om bruk av INR i sykehjem er nå klar. Denne ble gjennomført våren 2014. Du kan lese denne ved å klikke deg inn i saken. Her vil du også få en oversikt over de andre kasustikkene som er gjennomført, og tilbakemeldingene på disse.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen